Curs avançat conducció sobre gel

  Enfront de l’ofensiva judicial de venjança i odi empresa per part del Govern Español i els partits constitucionalistes, contra la Llibertat de premsa, opinió i expressió i contra Catalunya i els seus ciutadans.
Hem decidit “censurar” l’idioma espanyol, progressivament dels centenars d’articles aquí publicats. Espanya s’allunya de l’objectiu de ser una veritable Democràcia, i retorna als seus orígens franquistes, eclesiàstics i imperialistes, que perduren després de la mort del dictador i entre els seus descendents. Sentim vergonya d’aquest país, que no respecta la Llibertat de pensament ni d’expressió.
Mig segle després de la seva mort i després de més de 80 anys des de l’aixecament militar contra els ciutadans, són excessius per tots els que aspirem a ser Lliures

   Facing the judicial offensive as revenge and hate undertaken by the Spanish government and parties constitutionalists, against Freedom of the press, opinion and expression and against Catalonia and its citizens. We have decided to “censor” the Spanish language, progressively from the hundreds of articles published here previously Spain moves away from the goal of being a true democracy, and returns to its francoist, ecclesiastical and imperialist origins, that remain after the death of the dictator and among its descendants.

We are ashamed of this country, where freedom of thought or expression is not respected.
Half a century after his death and after more than 80 years since the military coup, there are no significant  changes only makeup to cover the shame of the dictatorship to which a good part of political parties continue to idolize,
Like a god. Shameful fascist example…

   6-7 de Marz -Curs avançat conducció sobre gel

Muy buenas a todos:

A pesar de que mi actividad a nivel organizativo durante esta Temporada 2010 va a ser escasa, os ofreceré la posibilidad de ampliar vuestros conocimientos de pilotaje y también la posibilidad de rodar en Circuito con otra gente.
Como suele ser habitual en el inicio de temporada, os ofrecemos:
Curso Avanzado de conducción sobre hielo.
Se compone de: Curso de 2 días (6 y 7 de Marzo) con vehículo propio e instructores profesionales, en los Alpes austríacos.
Posibilidad de alquilar vehículo
Coste 450 € los dos días incluído catering.
Noche de hotel 45 €
Plazas:  5
Para más información   info@pasionporsche.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *